Lê Thị Thanh Hương 

Tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe Môi trường

Chủ tịch 

Đơn vị: Khoa Sức khỏe môi trường & Nghề nghiệp

 

 

Email: lth@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662322

 

Lưu Quốc Toản

ThS Y tế công cộng, cử nhân xét nghiệm Y học

Phó chủ tịch

Đơn vị: Khoa Sức khỏe môi trường & Nghề nghiệp

Email: lqt@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662322

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích

TS. ThS Y tế công cộng, Bác sĩ đa khoa

Ủy viên BCH công đoàn, thanh tra nhân dân

Đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế

 

 

 

Email: nnb@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662322

 

 

Võ Lan Anh

Cử nhân Ngoại ngữ – ThS.Quản lý giáo dục

Ủy viên BCHCĐ – Trưởng Ban Nữ công

Đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

 

 

Email: vla@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662342

 

 

 

Đinh Thu Hà

ThS. Y tế công cộng

Ủy viên BCH công đoàn

Đơn vị: Bộ môn Xã hội học sức khỏe, Khoa Khoa học xã hội - Hành vi và Giáo dục sức khỏe

 

 

 

Email: dth1@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 6266 2321