Nhân sự nữ công

 

 

Võ Thị Lan Anh

Cử nhân Ngoại ngữ – ThS.Quản lý giáo dục

Trưởng Ban nữ công

Đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

 

 

Email: vla@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662342

 

 

Nguyễn Ngọc Bích

TS. ThS Y tế công cộng, Bác sĩ đa khoa

Ủy viên Ban nữ công

Đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế

 

 

 

Email: nnb@huph.edu.vn

Tell: (024) - 62662322

 

 

Phạm Quỳnh Anh

ThS. Y tế công cộng

Ủy viên Ban nữ công

Đơn vị: Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Y tế

 

 

Email: pqa@huph.edu.vn

Tell: (024) - 6266 2321