Lưu Quốc Toản

  • Job
    Phó chủ tịch công đoàn
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Lưu Quốc Toản

ThS Y tế công cộng, cử nhân xét nghiệm Y học

Phó chủ tịch

Đơn vị: Khoa Sức khỏe môi trường & Nghề nghiệp

Email: lqt@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662322