Nguyễn Ngọc Bích

  • Job
    Ủy viên BCH công đoàn
  • Specialized
  • Experience
  • Email

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích

TS. ThS Y tế công cộng, Bác sĩ đa khoa

Ủy viên BCH công đoàn, thanh tra nhân dân

Đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế

 

 

 

Email: nnb@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662322