Võ Lan Anh

  • Job
    Ủy viên BCHCĐ
  • Specialized
  • Experience
  • Email

 

 

Võ Lan Anh

Cử nhân Ngoại ngữ – ThS.Quản lý giáo dục

Ủy viên BCHCĐ – Trưởng Ban Nữ công

Đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

 

 

Email: vla@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662342