DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 14 (2017-2022)

 

STT

Tổ công đoàn

SL

Tổ trưởng

1

QLĐTĐH - CTSV

09

Phan Thị Yến

2

QLĐTSĐH - ĐBCL

11

Võ Thị Thúy Hà

3

Hành chính QT – Trạm y tế

18

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

4

TCKT

09

Trần Thị Kim Bình

5

Hợp tác Quốc tế - NCKH- TCCB

12

Đinh Thị Biên Thùy

6

Phòng CNTT - Trung tâm TTTV

09

Đoàn Duy Thành

7

Ngoại ngữ

05

Phan Thị Thuận Yến

8

KHXH

13

Nguyễn Trung Kiên

9

Khoa KHCB

14

Dương Kim Tuấn

10

Y học cơ sở - Y học lâm sàng

09

Nguyễn Thị Hiền Lương

11

Trung tâm Xét nghiệm

13

Phan Thị Quỳnh

12

QLHTYT

06

Nguyễn Minh Hoàng

13

QLBV- QLTTB Y tế-QLNL-QLNN-VP Viện ĐTBDCBYT

09

Bùi Thị Mỹ Anh

14

QL Dược – KTYT - TTr-CSYT

07

Phạm Quỳnh Anh

15

SKMT – SKNN

07

Trần Thị Thu Thủy

16

Trung tâm CENPHER

08

Nguyễn Thị Vân

17

Trung tâm Chấn thương-NCKHSK

11

Nguyễn Thị Vân

18

Phòng khám Đa khoa

21

Vũ Thị Phương