Lê Thanh Hương

  • Job
    Chủ tịch công đoàn
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

 

 

Lê Thị Thanh Hương 

Tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe Môi trường

Chủ tịch 

Đơn vị: Khoa Sức khỏe môi trường & Nghề nghiệp

 

 

Email: lth@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 62662322