Đinh Thu Hà

  • Job
    Ủy viên BCH công đoàn
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Đinh Thu Hà

ThS. Y tế công cộng

Ủy viên BCH công đoàn

Đơn vị: Bộ môn Xã hội học sức khỏe, Khoa Khoa học xã hội - Hành vi và Giáo dục sức khỏe

 

 

 

Email: dth1@huph.edu.vn

Điện thoại: (024) - 6266 2321